TERM & CONDITIONS

PAYMENT TERM:

กรุณาชำระค่าปลาที่ท่านประมูลภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากวันจบประมูล

CONDITIONS:

1) ก่อนท่านจะประมูล กรุณาเช็คสภาพปลาจากภาพและวีดีโอโดยละเอียด เมื่อท่านร่วมประมูลหมายถึงท่านยอมรับสภาพปลาตามที่แสดงไว้ในภาพและวีดีโอ

2) เราจะดูแลปลาของท่าน 2 สัปดาห์ พร้อมด้วยประกันชีวิตและประกันคุณภาพตามสภาพปลาที่แสดงไว้ในภาพและวีดีโอของปลาตัวนั้นฟรี ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการฝากปลาต่อ กรุณาติดต่อสอบถามเรา และเราอาจเรียกเก็บค่าฝากเพิ่มเติมตามขนาดและระยะเวลาที่ท่านฝากไว้ แต่เราไม่สามารถประกันชีวิตและคุณภาพของปลาต่อไปได้ครับ

3) ถ้าปลาระบุเป็นเพศเมีย แต่สุดท้ายเช็คแล้วเป็นเพศผู้และปลายังอยู่ที่ฟาร์ม เราจะยกเลิกการขายแล้วเครดิตราคาปลาไว้ในบัญชีของท่าน 100% เต็ม แต่ถ้าท่านนำปลากลับไปแล้ว เราจะให้ลูกค้าทุกท่านเก็บปลาไว้ แต่เราจะเครดิตยอด 50% ของราคาจบประมูลไว้ เพื่อให้ท่านใช้ในการประมูลครั้งต่อไปครับ