KOISHI : Hoshikin Koi Farm
รายละเอียด : Owner : Katsuyuki Hoshino
ที่อยู่ : 4213-1, Sanbusho, Ojiya-shi, Nigata, Japan 947-0051
สายพันธุ์ที่ผลิต : Kohaku, Sanke, Showa