**ประกาศเรื่องการต่อเวลาประมูล THE KOI SHOW AUCTION** เนื่องจากเวปประมูลของ Koikichi Fish Farm มีปัญหาด้านระบบ ในช่วงค่ำวันที่ 9 ทำให้ลูกค้าหลายท่านไม่สามารถทำการประมูลได้ ตอนนี้เราได้แก้ไขจนระบบได้กลับมาทำงานเป็นปกติแล้ว แต่เนื่องจากปลาบางส่วนได้ปิดไปก่อนที่ระบบจะล่ม และก็มีปลาบางส่วนปิดไปในระหว่างที่ระบบล่ม โดยปกติเมื่อมีการปิดประมูล ระบบจะทำการบันทึกปลาตัวนั้นๆ เข้าไปในเมนูประวัติการประมูลของผู้ชนะโดยอัตโนมัติ และทำการส่งอีเมลล์ยืนยันให้ผู้ชนะการประมูลในทันที ดังนั้นปลาตัวดังกล่าวจึงไม่สามารถต่อเวลาประมูลออกไปได้ และถือว่าปลาตัวนั้นเป็นของผู้ชนะการประมูลโดยสมบูรณ์แล้ว ปลาที่ปิดประมูลไป และไม่สามารถต่อเวลาได้มีทั้งหมด 53 ตัว ต้องขออภัยลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าประมูลได้เป็นอย่างสูงครับ และยินดีกับลูกค้าที่ได้ปลาไปในราคาที่อาจจะต่ำกว่าปกติด้วยครับ ทั้งนี้ยังมีปลาที่เราสามารถต่อเวลาออกไปได้อยู่ทั้งหมด 72 ตัว ซึ่งลูกค้าสามารถที่จะเข้าประมูลได้แล้วตามปกติ โดยเราจะเริ่มปิดประมูลปลาทั้ง 72 ตัวในเวลาใหม่ วันจันทร์ที่ 10 ตั้งแต่ช่วงเที่ยงวัน เวลา 12:00น.เป็นต้นไป สุดท้ายนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวกอีกครั้งครับ เราจะเช็คและแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่านที่สนับสนุน Koikichi Fish Farm ครับ..................... Auction system in our website had some problem tonight. So 53 koi are closed and can not extend the auction time anymore. but there are 72 koi still can be extended the auction time. So those 72 koi still can bid until 10th Feb 12:00pm Thailand time. Sorry for your inconvenient and thank you for the support

ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
10/Feb/2020 12:00 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
10/Feb/2020 12:00 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
10/Feb/2020 12:00 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
10/Feb/2020 12:00 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
10/Feb/2020 12:00 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
10/Feb/2020 12:03 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
10/Feb/2020 12:03 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
10/Feb/2020 12:03 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
10/Feb/2020 12:03 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
10/Feb/2020 12:03 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
10/Feb/2020 12:06 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
10/Feb/2020 12:06 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
10/Feb/2020 12:06 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
10/Feb/2020 12:06 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
10/Feb/2020 12:06 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
10/Feb/2020 12:09 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
09/Feb/2020 23:55 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
10/Feb/2020 12:09 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :
ปิดประมูล :
10/Feb/2020 12:09 [GMT+7]
เหลือเวลาอีก :
--:--:--
สถานะ :